Het is waardevol dat kinderen zich veilig voelen en worden gesteund in hun ontwikkeling. In situaties waar dat niet lukt willen we ondersteuning bieden en desnoods ingrijpen, in het belang van het kind. Als samenleving willen we dit. In de transitie willen we dit, maar hoe dat goed vorm te geven, is een lastige vraag. Omdat de veiligheid van kinderen zo belangrijk is, grijpen we vaak naar veel controle en veel regels. Helaas heeft de stapeling van controle en regels niet de jeugdzorg opgeleverd die we gewenst hebben.

Maar hoe moet het dan? Hoe ondersteunen we kinderen en gezinnen op de meest effectieve manier. Hoe versterken we gezinnen en voorkomen we dat we oplossingen opdringen. Hoe bieden we ruimte voor de ontwikkeling van kind en gezin. En hoe houden we de zorg voor jeugd betaalbaar?

De oplossingen die je daarvoor ziet, zijn sterk afhankelijk van het perspectief dat je kiest. In Expeditie Jeugdzorg is gekozen voor een fundamenteel ander perspectief dan we gewend zijn, in de volle overtuiging dat daarmee het kind en familie pas echt centraal komen te staan. (Voor de ware ontdekkingsreis behoeft men geen nieuwe landschappen te zoeken, maar moet men nieuwe ogen krijgen. Marcel Proust).

Expeditie Jeugdzorg is begonnen in Overijssel waar de jeugdzorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de Eigen Kracht Centrale elkaar vonden in een gezamenlijke zoektocht naar organiseren vanuit een ontwikkelingsperspectief in plaats van een beheersingsperspectief. De Provincie Overijssel is subsidiënt en partner en heeft ingezet op de realisatie van een gedeelde provinciale visie en provinciale visie eigen kracht waarin de ontwikkeling van het kind, gezin en eigen kracht centraal worden gesteld. 

Via deze website worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de vorderingen in Expeditie Jeugdzorg. U vindt informatie over achterliggende theorieën en de praktische vertaling daarvan. U kunt via de website volgen waar we zijn en wat we bereiken. Ook vindt u informatie over de deelnemers.